*Required

*Naam / Name / Alias:

*Woonplaats / Place of residence:

*Email:

*Mobiele nummer waarop je tijdens Ende Gelande te bereiken bent / Mobile phone during Ende Gelande trip:

*Ik wil (bij voorkeur) vertrekken vanaf / I want/prefer to depart from:

Opmerkingen / Remarks:

*De gemiddelde kosten voor deze busreis zijn afhankelijk van het aantal deelnemers maar liggen naar verwachting tussen de € 35 en € 50. Voor nu vragen we iedereen om naar draagkracht en in solidariteit met mensen met een kleinere portemonnee een bijdrage over te maken, met een minimum van €30. Mocht het later mogelijk blijken dan storten we het overtollige geld terug.

Bank : Ik maak de persoonlijke reisbijdrage over op rekening nummer NL89 TRIO 0197 7983 14 t.n.v. Transition Towns NL, onder vermelding van mijn inschrijving Naam/Alias en Ende Gelande 2017. -- I will transfer the personal travel contribution to bank account number NL89 TRIO 0197 7983 14 of Transition Towns NL citing my Name/Alias and Ende Gelande 2017.

E-mail : Ik wil liever niet via een bankrekening betalen en stuur een email naar endegelandenl@riseup.net om een afspraak te maken over mijn betaling (PGP-sleutel beschikbaar). -- I would prefer not to transfer money from a bank account and will send an email to endegelandenl@riseup.net to arrange another payment method (PGP key available).

Ik begrijp dat bepaalde details over Ende Gelande en de busreis nog moeten worden ingevuld, inclusief de exacte vertrek en retour tijden en de tussenstops. Ongeveer 1 week voor vertrek krijg ik de meest actuele informatie per email toegezonden. -- I understand dat bepaalde details over Ende Gelande and the bustrip still are in the planning process, including departure and return times and intermediate stops. Approximately 1 week before departure I will receive more detailed information by email.*

De samenwerkende organisaties die deze busreis organiseren benadrukken dat deze busreis en deelname aan Ende Gelande volledig op eigen verantwoordelijkheid en risico gebeurt. -- The organizations who jointly are organizing these bustrips would like to stress that participating in Ende Gelande and the bustrip are at your own responsibility and risk.*

Heb je nog vragen ? / If you have any questions: Email: endegelandenl@riseup.net*

Nadere informatie is online te vinden op / Additional information can be found online at: www.ende-gelaende.org/en/ en op Facebook.