Aktie oproep

Actie oproep van Ende gelände 2019

Wij zeggen: ENDE GELÄNDE (STOP HIER)! Stop met kolen, zodat alle dorpen behouden blijven. Burgerlijk ongehoorzaam tegen kapitalisme en voor wereldwijde klimaat rechtvaardigheid.

Wij stoppen kolen nu! Van 19 to 24 Juni zetten we ons in tegen vernietiging van de aarde in het Rijnland en blokkeren we de fossiele infrastructuur.

Nu is het moment on in actie te komen. Droogte, hittegolven, overstromingen – we weten het al zo lang. De klimaatcrisis is nu al realiteit voor mensen overal ter wereld, vooral in het globale zuiden. En ondanks dat nog eens 20 jaar kolen stoken?? Dat laten we niet gebeuren. We laten ons niet langer sussen. We gaan niet toekijken terwijl politici en bedrijven onze toekomst vernietigen. De regelen de sluiting zelf! en wel direkt!.

In het Rijnland voert het kolen bedrijf RWE een voldongen feiten politiek.
Graafmachines vreten zich voortdurend verder het landschap in, verzwelgen bossen, vruchtbare landbouwgrond grond en hele dorpen. De bruinkoolindustrie is de grootste bron van CO2 in Europa, en verwoest de toekomst van mensen overal ter wereld. Daar verzetten we ons tegen. Vorig jaar hebben we met duizenden anderen in een grote coalitie gestreden voor het behoud van het Hambacher woud. Dit jaar staan we zij aan zijn met alle mensen van wie de woningen door de kolenwinning en de klimaat crisis kapot gemaakt worden.
Solidair met de bewoners van Keyenberg, Kuckum en de andere dorpen ronde de Garzweiler dagbouw mijn gaan we de verwoesting van dorpen en leefomgeving ter plaatse tegenhouden. We zullen de bruinkool infrastructuur blokkeren. Direkte actie voor wereldwijde klimaatrechtvaardigheid. Alle dorpen blijven behouden, in het Rijnland en in overal ter wereld.

Ongehoorzaam voor een rechtvaardige toekomst

Het tot staan brengen van de kolenindustie alleen is niet voldoende. Er is een radikale maatschappelijke omslag nodig. We moeten het kapitalisme, dat dwingt tot eindeloze groei en dat mensen systematische uitbuit verslaan. Anders is noch een serieuze bestrijding van de klimaat ]crisis noch werelwijde sociale rechtvaardigheid mogelijk. De katasrtrofale uitspraak van de kolencommisie laat zien dat we niet langer op de politiek kunnen vertrouwen. Het is nu aan ons!

De beweging voor klimaatrechtvaardigheid wint aan kracht. Honderduizenden protesteren al in de straten. Samen gaan we nu een stap verder en worden burgelijk ongehoorzaam. Van 19 tot 24 juni blokkeren we met onze lichamen de kolen infrastructur in het Rijnland.

Als aktie vorm kiezen we een openbaar aangekondigde massale blokkade waaraan op veel verschillende manieren kan worden meegedaan. We zullen ons kalm en beheerst gedragen. Escalatie zal niet door ons worden uitgelokt en we zullen niet escalerend reageren op provocaties. Wij brengen geen mensen in gevaar en streven naar een situatie die voor alle deelnemers overzichtelijk is, en ondersteunen elkaars welzijn.

Het tot stilstand brengen van de kolen industrie is nog altijd handwerk.

Laten we gaan! ENDE GELÄNDE!