Dat het klimaat verandert is vandaag voor iedereen zichtbaar: bossen branden, oogsten mislukken, zeespiegels stijgen en orkanen razen door de Cariben. In 2014, 2015 én 2016 werd er ieder jaar een nieuw wereldwijd warmterecord gevestigd. Gebieden die de minste verantwoordelijkheid dragen worden nu als eerste geraakt. Terwijl deze gemeenschappen vaak ook de minste middelen hebben om zichzelf te beschermen.

Bedrijven als Shell blijven ondertussen miljarden investeren in het winnen van nieuwe voorraden gas, olie en kolen – in de volledige wetenschap dat het extreem gevaarlijk is om deze te gebruiken. Ook de Nederlandse samenleving draagt een grote verantwoordelijkheid. De grootste olie- en steenkoolhavens van Europa liggen in Amsterdam en Rotterdam. Europa´s grootste gasveld ligt in het door gasbevingen getroffen Groningen.

Begin november 2017 zal de 23e jaarlijkse VN klimaatconferentie gehouden worden. Sinds de eerste onderhandelingsronde in 1995 is de wereldwijde CO2 uitstoot met meer van 60% toegenomen. Dit jaar zal de top plaats vinden in Bonn, op slechts enkele tientallen kilometers afstand van de bruinkoolmijnen in het Duitse Rijnland. Dit gebied is de grootste bron van CO2-uitstoot in heel Europa. Volgens officiele plannen zal de bruinkoolwinning tot minstens 2040 voortgezet worden.

Aan de vooravond van de top, op zondag 5 november, zal daarom de actie Ende Gelände (“tot hier en niet verder”) plaats vinden. Met een combinatie van legaal protest en vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid zal de kolen extractie een halt toe worden geroepen. Samen met de Pacific Climate Warriors zal er een ceremonie gehouden worden om de urgentie en de onrechtvaardigheid van het klimaatprobleem te onderstrepen.

Door Code Rood, Fossielvrij NL, GroenFront en Transitie Nederland – voorheen Transition Towns Nederland worden bussen naar Bonn en Ende Gelände geregeld. Terwijl de ogen van de wereld op Duitsland gericht zijn willen wi het moment grijpen om duidelijk te maken dat het roer om moet. Dat wij NU een rechtvaardige transitie moeten maken naar een eerlijke en duurzame samenleving, zonder bruinkool en andere fossiele brandstoffen.

Klik hier voor een beknopte versie van het programma dat wij zullen volgen in Bonn. Dit overzicht zal de komende weken aangevuld blijven worden.