vuistNederland blijft in alle opzichten ver achter als het gaat om een serieuze aanpak van het klimaatprobleem. De kolencentrales zijn nog steeds open, de NAM (Shell & Exxon) pompt nog steeds miljarden kubieke meters gas uit de Groningse bodem, de verkeersstromen over de weg en in de lucht blijven groeien, de industriële landbouw en de bio-industrie vieren hoogtij en de uitstoot van broeikasgassen wordt alleen maar groter.

Klimaatverandering is een gevaar voor al het leven op onze planeet. Het is niet meer alleen een probleem voor de toekomst. Door menselijk handelen is de temperatuur op aarde nu al met één graad Celsius toegenomen. Vrijwel dagelijks horen wij over nieuwe rampzalige weersextremen. Door nu verdere opwarming zo veel mogelijk te beperken kunnen we een betere, schonere en meer rechtvaardige wereld achterlaten voor volgende generaties.

Het klimaatprobleem is onderhand zo dringend en bedreigend dat het noodzakelijk en gerechtvaardigd is om over te gaan van grootschalig publiek protest naar grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheid. Alleen wanneer wij de handen ineenslaan, alleen wanneer wij een stap verder durven gaan, kan de macht van de fossiele brandstoffenindustrie doorbroken worden en een fossielvrije samenleving bereikt worden. Dit besef brengt steeds meer mensen uit verschillende sociale groepen en met verschillende politieke overtuigingen samen.

Wij bouwen aan een sterke, strijdvaardige, diverse en solidaire klimaatbeweging. Een beweging die zich verbreedt door samenwerking te zoeken met andere groepen die ook strijden voor een meer rechtvaardige wereld. Omdat wij samen vechten tegen hetzelfde systeem dat klimaatverandering en ongelijkheid veroorzaakt.

march_2

Geïnspireerd door het succes van de Ende Gelände acties in Duitsland willen wij onze krachten bundelen in een beweging die van onderop is georganiseerd, als een horizontale samenwerking van personen, niet van organisaties. Een beweging die op een democratische en transparante manier acties organiseert. Daarom heeft in de zomer van dit jaar een groep mensen uit verschillende steden en betrokken bij verschillende groepen en netwerken (zoals Amsterdam kies voor Groene Energie, Coalitie Gasverzet Groningen, GroenFront!, Fossielvrij NL, Fossil Free Culture, Transition Towns Nederland, Milieudefensie, Rotterdams Klimaatinitiatief en Students Act On Climate) de Coalitie Klimaatactie 2017 opgericht.

De Coalitie Klimaatactie 2017 roept op tot een landelijke actieconferentie op zaterdag 26 november in Utrecht. Tijdens deze actieconferentie gaan we bespreken, hoe, waar en wanneer we volgend jaar in Nederland stappen kunnen ondernemen richting grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheid ter bescherming van het klimaat en onze leefomgeving. Ergens in januari of februari zullen wij vervolgens knopen doorhakken en beginnen met het organiseren van de actie(s).

actieconferentie

Wij zullen onze acties richten tegen de fossiele brandstoffenindustrie die met al haar macht positieve verandering blokkeert, hoewel wij ons bewust zijn dat er ook andere factoren belangrijk zijn, zoals de industriële landbouw en de bioindustrie. Iedereen die het met bovenstaande doelstellingen eens is, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de actieconferentie. Het hebben van actie-ervaring is hierbij niet belangrijk; iedereen kan een bijdrage leveren.

In de komende weken zal nadere informatie over de actieconferentie bekend gemaakt worden. Voor dit moment is het belangrijk dat je de datum van 26 november reserveert!

Meld je aan! We zien je graag in Utrecht, Samen schrijven wij geschiedenis

– Coalitie Klimaatactie 2017